Siirry pääsisältöön
Näkövammaiset Käsityöntekijöiden logo.
Näkövammaiset Käsityöntekijöiden logo.

Vuo­si­kokous­kut­su ja esi­tys­lis­ta

Tällä sivulla

Vuosikokouskutsu


Näkövammaiset Käsityöntekijät ry:n vuosikokous

Aika: lauantai 4.7.2020 klo 14.00.
Paikka: Ruusupaviljonki, Kisatie 21, 01450 Vantaa

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Kokouksessa valitaan yhdistyksen puheenjohtaja vuosikokousten väliseksi toimintavuodeksi ja 3 hallituksen varsinaista jäsentä kahdeksi toimintavuodeksi
sekä 3 varajäsentä toimintavuodeksi.

Erovuorossa ovat: Tarja Heikkilä Vantaalta ja Terhi Laaksonen Nurmijärveltä.

Kokouksessa valitaan valtuuston jäsen Näkövammaisten liitto ry:n valtuustoon seuraavaksi toimintakaudeksi 2020 – 2024 ja valtuuston varajäsen.

Kokoustarjoilu on klo 13.30 alkaen. Tarjoilua varten pyydämme ilmoittautumisia 29.6.2020 mennessä. Ilmoitathan myös mahdolliset ruoka-aineallergiat.

Kokousmateriaalit ovat luettavissa yhdistyksen kotisivulla www.kasityontekijat.fi tai ne voi tilata puhelimitse 044 5340042 ti – to klo 9 – 15. Materiaali on saatavissa myös kokouspaikalta.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan on mahdollista käyttää asiamiestä vuosikokouksessa. Varsinainen jäsen saa käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on oltava yhdistyksen varsinainen jäsen ja hänen on esitettävä päivätty valtakirja. Valtuutus koskee yhtä kokousta eikä valtakirjaa voi siirtää. Asiamiehellä voi olla vain yksi valtakirja.

Matkat korvataan halvinta matkustustapaa käyttäen jälkikäteen varsinaisille jäsenille 20 € ylittävältä osalta. Lähetä matkalasku täytettynä kustannuksista tositteineen sekä tilinumero 6.8.2020 mennessä.

Matkalaskulomakkeet saat vuosikokouksessa sihteeriltä.

Tervetuloa

Hallitus

 


ESITYSLISTA

1.   
Kokouksen avaus

2.   
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.   
Todetaan läsnä olevat

4.   
Valitaan kokousvirkailijat
4.1 ääntenlaskijat, 2 + 1
4.2 kokouksen puheenjohtaja
4.3 kokouksen sihteeri
4.4 pöytäkirjan tarkastajat, vähintään 2 henkilöä

5.   
Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

6.  
Käsitellään hallituksen laatima yhdistyksen vuosikertomus päättyvältä tilikaudelta.

7.   
Käsitellään päättyneen tilikauden tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus

8.   
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tai muista toimenpiteistä, joihin toimintakertomus ja tilinpäätös antavat aihetta

9.   
Vahvistetaan jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta
•    Hallitus esittää, että maksut säilyvät entisinä. Jäsenmaksu 20 €, kannatusjäsenmaksu 25 € ja yhteisöjäsenmaksu 50 €
10.   
Vahvistetaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkiot sekä työvaliokunnan jäsenten, hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkiot
•    Hallitus ehdottaa, että
1.    puheenjohtajan palkkio on 200 € / kk
2.    varapuheenjohtajan palkkio on 100 € / kk
3.    työvaliokunnan jäsenen palkkio on 25 € / kokous
4.    hallituksen jäsenen palkkio on 25 € / kokous 
5.    toiminnantarkastajan palkkio laskutuksen mukaan 
11.   
Vahvistetaan
•    toimintasuunnitelma alkavalle vuosikokouksien väliselle toimintakaudelle
•    talousarvio alkaneelle tilivuodelle 2020

12.   
Valitaan hallituksen puheenjohtaja alkavaksi toimintavuodeksi

13.   
Valitaan hallitukseen 3 varsinaista ja 3 vara jäsentä. Valitaan kolme (3) hallituksen jäsentä erovuorossa olevien tilalle kahdeksi seuraavaksi vuosikokouksien väliseksi toimintavuodeksi. Erovuorossa ovat: Tarja Heikkilä Vantaalta ja Terhi Laaksonen Nurmijärveltä. Hallituksessa jatkavat: Kaisa Penttilä Espoosta, Heli Liimatta Helsingistä ja Mauno Sirviö Palokasta.

14.   
Valitaan kolme (3) varajäsentä hallitukseen vuosikokousten väliseksi toimintavuodeksi ja päätetään heidän kutsumisjärjestyksestään kokoukseen estyneinä olevien hallituksen jäsenten tilalle.

15.   
Valitaan valtuuston jäsen Näkövammaisten liitto ry:n valtuustoon seuraavaksi toimintakaudeksi 2020 – 2024 ja valtuuston varajäsen.

16.   
Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies kahdeksi seuraavaksi vuosikokouksien väliseksi toimintavuodeksi.

17.   
Ilmoitusasiat

18.   
Muut esille tulevat asiat

19.   
Kokouksen päättäminen


Tervetuloa!
Hallitus