Siirry pääsisältöön
Näkövammaiset Käsityöntekijöiden logo.
Näkövammaiset Käsityöntekijöiden logo.

Vuo­si­kokouk­sen pöy­tä­kir­ja

Näkövammaiset Käsityöntekijät ry        

Vuosikokous 2020

Aika: 4.7.2020 klo 14.00
Paikka: Ruusupaviljonki, Kisatie 21, 01450 Vantaa

Ennen varsinaisen kokouksen alkua Näkövammaiset Käsityöntekijät ry:n puheenjohtaja Eeva Airikainen ojensi Näkövammaisten liiton puheenjohtajalle Sari Loijakselle yhdistyksen huomionosoituksena orkidean ja revontulisukat hänen saatuaan sosiaalineuvoksen arvon.


1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Eeva Airikainen avasi kokouksen klo 14.05 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi vuosikokoukseen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi.

3. Kokoukseen osallistuvien toteaminen
Paikalla oli 15 jäsentä ja 5 jäsentä osallistui kokoukseen etäyhteydellä, neljä jäsentä oli kirjoittanut valtakirjan valtuuttamalleen jäsenelle. Paikalla oli myös 4 avustajaa.

4. Kokousvirkailijoiden valinta

4.1 ääntenlaskijat, 2 + 1
Ääntenlaskijoiksi valittiin Kalevi Heikkilä, Timo Viherä sekä pistekirjoitustaitoiseksi laskijaksi Heli Liimatta.

4.2 kokouksen puheenjohtaja
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Näkövammaisten liiton puheenjohtaja Sari Loijas.

4.3 kokouksen sihteeri
Kokouksen sihteeriksi valittiin Mella Salmela.

4.4 pöytäkirjan tarkastajat, vähintään 2 henkilöä
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Heikkilä ja Anneli Iltanen.

5. Kokouksen työjärjestys
Luettiin kokouksen työjärjestys ja hyväksyttiin se esitetyssä muodossa.
Kokouksen puheenjohtajaksi siirtyi Sari Loijas.

6. Yhdistyksen vuosikertomus päättyvältä tilikaudelta
Luettiin vuoden 2019 vuosikertomus ja hyväksyttiin se esitetyssä muodossa

7. Päättyneen tilikauden tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus
Luettiin vuoden 2019 tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus. Hyväksyttiin ne esitetyssä muodossa.

8. Päätös tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tai muista toimenpiteistä, joihin toimintakertomus ja tilinpäätös antavat aihetta
Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2019 ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

9. Jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus
Hyväksyttiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jäsenmaksut seuraavasti: Jäsenmaksu 20 €, kannatusjäsenmaksu 25 € ja yhteisöjäsenmaksu 50 €

10. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkiot sekä työvaliokunnan jäsenten, hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkiot
Hyväksyttiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti palkkioiden suuruudet seuraavasti:
•    puheenjohtajan palkkio 200 € / kk
•    varapuheenjohtajan palkkio 100 € / kk
•    työvaliokunnan jäsenen palkkio 25 € / kokous
•    hallituksen jäsenen palkkio 25 € / kokous 
•    toiminnantarkastajan palkkio laskutuksen mukaan 

11. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020
Vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä talousarvio alkaneelle tilivuodelle 2020 esitetyissä muodoissa ja annettiin hallitukselle valtuudet tehdä koronatilanteesta johtuvat mahdolliset muutokset.

12. Hallituksen puheenjohtajan valinta alkavaksi toimintavuodeksi
Mauno Sirviö ja Anders Nyberg olivat ilmaisseet olevansa käytettävissä puheenjohtajavaalissa. Anders Nyberg oli kirjoittanut valtakirjan valtuuttamalleen jäsenelle. sekä esittelykirjeen itsestään.  Kirje luettiin kokouksessa. Mauno Sirviö osallistui kokoukseen etäyhteydellä. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Mauno Sirviö.

13. Hallituksen varsinaisten jäsenten valinta
Varsinaisiksi jäseniksi kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi valittiin yksimielisesti Tarja Heikkilä Vantaalta, Anneli Iltanen Espoosta ja Raija Rihkajärvi Virroilta. Mauno Sirviön tultua valituksi yhdistyksen puheenjohtajaksi, valittiin hänen tilalleen yhdeksi toimintavuodeksi Minna-Riikka Murto, Tampereelta. Hallituksessa jatkavat: Kaisa Penttilä Espoosta, Heli Liimatta Helsingistä.   

14. Kolmen (3) varajäsenen valinta hallitukseen vuosikokousten väliseksi toimintavuodeksi ja heidän kutsumisjärjestyksestä päättäminen kokoukseen estyneinä olevien hallituksen jäsenten tilalle
Varajäseniksi valittiin yksimielisesti Anneli Hämäläinen Helsingistä, Heikki Kinnunen Leppävedeltä ja Martti Yläpelto Kurikasta. Kutsumisjärjestys on Hämäläinen, Kinnunen, Yläpelto.

15. Näkövammaisten liiton valtuutetun ja varavaltuutetun valinta valtuuston seuraavaksi toimintakaudeksi 2020 – 2024
Näkövammaisten liitto ry:n valtuustoon valittiin jäseneksi yhdistyksen puheenjohtaja Mauno Sirviö ja hänen varajäsenekseen Eeva Airikainen.

16. Toiminnantarkastajan ja hänen varamiehensä valinta kahdeksi seuraavaksi vuosikokouksien väliseksi toimintavuodeksi
Toiminnantarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy:sta KHT Juha Nenonen ja hänen varamiehekseen Pasi Hirvonen.

17. Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita

18. Muut esille tulleet asiat
Näkövammaiset Käsityöntekijät ry muisti Eeva Airikaista hänen tekemästään ansiokkaasta työstä yhdistyksen hyväksi luovuttamalla hänelle lahjakortin.

19. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30

Vakuudeksi
Vantaalla 4.7.2020

Sari Loijas               
kokouksen puheenjohtaja        

Mella Salmela
kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet yllä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen olevan kokouksen kulun mukainen.

Tarja Heikkilä           
pöytäkirjan tarkastaja            

Anneli Iltanen
pöytäkirjan tarkastaja