Siirry pääsisältöön
Näkövammaiset Käsityöntekijöiden logo.
Näkövammaiset Käsityöntekijöiden logo.

Vuo­si­kokouk­sen 2022 pöy­tä­kir­ja

PÖYTÄKIRJA              

Aika:          7.5.2022 klo 12.00 (Hybridi)

Paikka:       Palvelu- ja toimintakeskus Iiris, kokoustila Einari, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki

 

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Mauno Sirviö avasi kokouksen klo 12:00 ja toivotti sekä Iirikseen saapuneet että etänä osallistuneet jäsenet tervetulleiksi vuosikokoukseen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi.

3. Kokoukseen osallistuvien toteaminen

Paikalla oli 6 jäsentä ja 7 jäsentä osallistui kokoukseen etäyhteydellä. Lisäksi paikalla oli yksi avustaja sekä yhdistyksen sihteeri. Osallistujalista liitteenä.

4. Kunniajäseneksi kutsuminen

Hallitus esitti vuosikokoukselle, että yhdistyksen kunniajäseneksi ansiokkaasta toiminnasta näkövammaisten käsityötoiminnan parissa kutsuttaisiin Eeva Airikainen. Esityksen mukaisesti päätettiin nimetä Eeva Airikainen Näkövammaiset Käsityöntekijät ry:n kunniajäseneksi. Nimityksen yhteydessä hänelle ojennettiin kunniakirja.  

5. Kokousvirkailijoiden valinta

5.1 ääntenlaskijat, 2 + 1

Päätettiin, että ääntenlaskijat valitaan siinä vaiheessa, jos pykälien 13§, 14§, 15§ henkilövalinnoissa tulee tarve äänestyksille.

5.2 kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eeva Airikainen.

5.3 kokouksen sihteeri

Kokouksen sihteeriksi valittiin Mella Salmela.

5.4 pöytäkirjan tarkastajat, vähintään 2 henkilöä

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anneli Hämäläinen ja Heli Liimatta.

6. Kokouksen työjärjestys

Luettiin kokouksen työjärjestys ja hyväksyttiin se esitetyssä muodossa.

Kokouksen puheenjohtajaksi siirtyi Eeva Airikainen.

7. Yhdistyksen vuosikertomus päättyvältä tilikaudelta

Luettiin vuoden 2021 vuosikertomus ja hyväksyttiin se esitetyssä muodossa.

8. Päättyneen tilikauden tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus

Luettiin vuoden 2021 tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus. Molemmat hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

9. Päätös tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tai muista toimenpiteistä, joihin toimintakertomus ja tilinpäätös antavat aihetta

Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2021 ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

10. Jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus

Vahvistettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jäsenmaksut seuraavasti: Jäsenmaksu 20 €, kannatusjäsenmaksu 30 € ja yhteisöjäsenmaksu 50 €

11. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkiot sekä työvaliokunnan jäsenten, hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkiot

Vahvistettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti palkkioiden suuruudet seuraavasti:

  • puheenjohtajan palkkio 170 € / kk
  • varapuheenjohtajan palkkio 85 € / kk
  • työvaliokunnan jäsenen palkkio 25 € / kokous
  • hallituksen jäsenen palkkio 25 € / kokous  
  • toiminnantarkastajan palkkio laskutuksen mukaan  

12. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022

Vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä talousarvio alkaneelle tilivuodelle 2022 esitetyissä muodoissa.

13. Hallituksen puheenjohtajan valinta alkavaksi toimintavuodeksi

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Mauno Sirviö, hän osallistui kokoukseen etäyhteydellä.

14. Hallituksen varsinaisten jäsenten valinta

Varsinaisiksi jäseniksi kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi valittiin yksimielisesti Matti Antila Ilmajoelta, Anneli Iltanen Espoosta sekä Raija Rihkajärvi Virroilta . Hallituksessa jatkavat: Kaisa Penttilä Espoosta, Minna-Riikka Murto Tampereelta ja Martti Yläpelto Jalasjärveltä (Kurikka).        

15. Valitaan yksi (1) varajäsen hallitukseen vuosikokousten väliseksi toimintavuodeksi

Varajäseneksi valittiin Heli Liimatta Helsingistä.

16. Toiminnantarkastajan ja hänen varamiehensä valinta kahdeksi seuraavaksi vuosikokouksien väliseksi toimintavuodeksi

Toiminnantarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy:sta KHT Juha Nenonen ja hänen varamiehekseen Pasi Hirvonen.

17. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita

18. Muut esille tulleet asiat

Ei muita asioita

19. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:30

 

Vakuudeksi

Helsingissä 7.5.2022

 

Mauno Sirviö, yhdistyksen puheenjohtaja

Eeva Airikainen, kokouksen puheenjohtaja                                  

Mella Salmela, kokouksen sihteeri

 

Olemme tarkastaneet yllä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen olevan kokouksen kulun mukainen.

Anneli Hämäläinen ja Heli Liimatta                                            

pöytäkirjan tarkastajat