Siirry pääsisältöön
Näkövammaiset Käsityöntekijöiden logo.
Näkövammaiset Käsityöntekijöiden logo.

Vuo­si­ker­to­mus 2021

Näkövammaiset Käsityöntekijät ry:n vuosikertomus vuodelta 2021

Tällä sivulla

Sisältö

1. Toimintavuosi

2. Jäsenistö

3. Yleinen toimintaympäristö ja sidosryhmät

4. Kurssitoiminta

4.1 Yleistä kursseista

4.2 Kurssitoiminnan tavoite 

4.3 Kurssien sisältö

4.4 Arviointi

4.5 Tilasto kurssilaisista

5. Edunvalvonta ja vaikuttamistoiminta

5.1 Näkövammaisten liitto yhteistyössä

6. Toiminta ja tapahtumat

6.1 Kesäpäivät

6.2 Koulutus käsityövastaaville

6.3 Etätapaaminen käsityövastaavien kanssa

6.4 Tomerat Tontut hybriditapahtuma

6.5 Puikon koukuttamat -vertaistapaamiset

6.6 Harjansitojien ja kopan tekijöiden -vertaistapaamiset

6.7 Käsityöliitteiden jakaminen

7. Muut yhteistyötahot

7.1 Kuntoutuslaitokset

8. Tiedotustoiminta

8.1 Jäsentiedote

8.2 Jäsenten yhteydenotto

8.3 Yhdistys mediassa

8.4 Yhdistys verkossa

8.5 Muu tiedotustoiminta

9. Hallinto

9.1 Sääntömääräinen vuosikokous

9.2 Hallitus

9.3 Uudet säännöt

9.4 Toimikunnat

10. Toimisto

11. Talous

12. Yhteenveto           

1. Toimintavuosi 2021

Näkövammaiset Käsityöntekijät ry on Näkövammaisten liiton valtakunnallinen jäsenyhdistys. Yhdistyksen toiminta-alue on koko Suomi.

Näkövammaiset Käsityöntekijät ry on perustettu vuonna 1927 valvomaan näkövammaisten käsityöntekijöiden etuja. Vuosi 2021 oli yhdistyksen 94. toimintavuosi.

Yhdistys on edistänyt perinteisten käsityötaitojen säilyttämistä ja kehittämistä. Yhdistys on toiminnallaan edesauttanut ylläpitämään näkövammaisen toimintakykyä ja lisännyt henkistä hyvinvointia vertaistoiminnan ja käsillä tekemisen keinoin.

Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on ollut lisätä näkövammaisten omanarvontuntoa mielekkäällä tekemisellä ja antaa uutta elämänsisältöä. Toiminnallaan yhdistys on tuonut käsityötoimintaa tutuksi uusille jäsenille ja auttanut osaltaan näkövammaan sopeutumisessa.

Vuonna 2021 käytiin useita neuvotteluja rahoittajan eli STEAn kanssa, joissa saatiin uudet suuntaviivat toiminnan ylläpitämiseksi. Hallitus päätti hakea rahoitusta ohjaajien ammattitaidon kehittämiseen vuodelle 2022. Päätettiin lopettaa kurssiohjaajien palkkioiden maksaminen ja tiedotettiin asia alueyhdistyksille. Esitimme, että alueyhdistykset sisällyttävät kurssiohjaajien palkkiot omiin avustushakemuksiinsa.

2. Jäsenistö

Jäsenistö koostuu aktiivisesti käsitöitä tekevistä näkövammaisista. Jäsenistössä on sekä harrastajia että ammattimaisesti käsitöitä tekeviä.

Vuoden aikana yhdistykseen liittyi kolme jäsentä. Vuoden aikana keskuudestamme nukkui pois kaksi jäsentä. Jäsenyydestä erosi 27 jäsentä. Yhdistykseen kuului 31.12.2021 varsinaisia jäseniä 164, 9 kannatusjäsentä ja kolme yhteisöjäsentä sekä yksi kunniapuheenjohtaja ja kolme kunniajäsentä.

3. Yleinen toimintaympäristö ja sidosryhmät

Yhdistys on Näkövammaisten liitto ry:n jäsen ja sen toiminta viranomaisiin ja yhteiskunnallisiin vaikuttajiin on tapahtunut ensisijaisesti liiton kautta.

Yhdistyksen tavoitteena on ollut vaikuttaa Näkövammaisten liitto ry:n tavoiteohjelmaan käsityötoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.

Yhdistyksen sidosryhmiä ovat olleet mm: Näkövammaisten liitto ry ja sen alueyhdistykset, Annansilmät-Aitta sekä Käsillä – Näkövammaisten käsityöyrittäjävalmennus.

NKL / työelämäpalvelut vastasivat elinkeinoneuvonnasta ja käsityönteon muusta tukemisesta.

Yhdistys järjesti 28 kurssipäivää yhteistyössä Näkövammaisten liiton alueyhdistysten kanssa.

Helsingin ja Uudenmaan näkövammaisten Käsillä- Näkövammaisten käsityöyrittäjävalmennus järjesti tavoitteellisia lyhytkursseja, joihin yhdistys pyydettiin kertomaan toiminnastaan.   

4. Kurssitoiminta

4.1 Yleistä kursseista

Yhdistys järjesti kursseja yhteistyössä jokaisen 14 alueyhdistyksen kanssa. Yhteensä vuoden 2021 aikana kurssipäiviä oli 28. Jokainen alueyhdistys toteutti kurssit siten, että tuntimäärä oli 16 h / 2 pvää. Kurssit toteutettiin siten, että niiden pituudet olivat 2 x 8 h, 1 x 8 h, 4 x 4 h tai 1 x 8 h + 2 x 4 h, joten erillisiä kursseja oli kaikkiaan 26 kpl. Vuosi 2021 oli poikkeuksellinen STEAn vähäisen avustuksen vuoksi. Kurssipäivien määrään vaikutti avustuksen pieneneminen sekä koronapandemia. Viranomaisten ohjeistuksien mukaisesti rajoitetut ryhmäkoot loivat haasteita käsityökurssien toteuttamisille. 

Kurssikustannukset olivat yhteensä 5772,06 euroa.

4.2 Kurssitoiminnan tavoite

Tavoitteena oli saada näkövammaiset lähtemään ja osallistumaan alueilla järjestetyille kursseille oppimaan uusia käsityötaitoja. Toisten näkövammaisten tapaaminen mielekkään tekemisen ja onnistumisen ilmapiirissä vahvistaa omanarvon tunnetta ja antaa voimia arjen haasteisiin. Näkövammainen saa tietoa ympäristöstään tuntoaistin avulla ja käsien ja sormien motoriikan harjoittaminen käsitöillä parantaa jokapäiväisessä arjessa selviytymistä.

4.3 Kurssien sisältö

Kurssien sisältö suunniteltiin täydentämään muiden tahojen kurssitarjontaa.  Huomio suunnattiin lisäharjoituksen antamiseen muussa opetuksessa vähemmälle jääneisiin tuotteisiin tai tuotteiden yksityiskohtiin. Kursseilla esiteltiin uusia materiaaleja ja opetettiin näkövammaisille soveltuvia käsityötekniikoita.

Kursseille kannustettiin ja rohkaistiin osallistumaan kaikkia näkövammaisia, niin konkareita, vastavammautuneita kuin vasta-alkajia käsitöiden tekemisessä.

Kursseilla oli useita eri teemoja ja yhdellä kurssilla voitiin tehdä muutamaa erilaista käsityön lajia. Yhdeksällä kurssilla opeteltiin pienkorien punontaa ja rottinkitöitä, kymmenellä kurssilla opeteltiin tekemään ekopäreestä (muovipäre) koreja. Yksi kurssi toteutettiin etäyhteydellä ja aiheena oli pistekirjoitukseen perustuva ”pisteillä piirtäminen”.

Yhdellä kurssilla opeteltiin tekemään paperi- ja satiininarusta koristeita mm. avaimenperiä, vetoketjun vetimiä sekä tupsukoristeita ja kukkakransseja kukkamaljakoihin. Kursseilla opeteltiin myös nyörien punontaa tai solmeilua. Virkkaamalla toteutettiin mm. kuusi, joka virkattiin muovikehikkoon, Kurssien aiheina oli em. lisäksi mm. patasutien, viskojen sekä kynttilöiden valmistamista mehiläisvahasta, pannunalusten huovutusta sekä korujen ja saippuoiden tekoa. Kahdella kurssilla opiskeltiin harjojen valmistusta. Yhdellä kurssilla tutustuttiin myös tappikangaspuilla kutomiseen ja kudottiin joko pannunalusta tai istuinalusta.

4.4 Arviointi

Kursseilta kerättiin tietoa ja palautetta osallistujien iästä, sukupuolesta, lukumäärästä, ohjauksen onnistumisesta ja opiskelluista asioista. Palaute kerättiin joko suullisesti tai kirjallisesti.

Saadun palautteen yleisarvio oli hyvä. Keskiarvoisesti kurssille osallistui 6,4 henkilöä. Osallistujilla ei yleensä ollut kokemusta opiskeltavasta aiheesta. Näkövammaisten kursseilla ei voida opettaa mallia näyttäen, vaan kädestä pitäen, joten opettaminen vie enemmän ohjaajan aikaa.

4.5 Tilasto kurssilaisista

Kaikkiaan kurssipäiviin (28 päivää) osallistui 226 henkeä vuoden 2021 aikana. Naisia 190 (84,07 %) ja miehiä 36 (15,93 %).

alle 18-vuotiaita oli 0 osallistujaa (0 %)

ikäryhmässä 18 - 29 oli 8 osallistujaa (3,54 %)

Ikäryhmässä 30 - 62 oli 83 osallistujaa (36,73 %)

Ikäryhmässä 63 - 79 oli 87 osallistujaa (38,50 %)

yli 80-vuotiaita oli 27 osallistujaa (11,95 %)

21 osallistujaa ei kertonut ikäänsä (9,28 %)

5. Edunvalvonta

5.1. Näkövammaisten liitto yhteistyössä

Yhdistyksen puheenjohtaja Mauno Sirviö sekä hallituksen jäsen Kaisa Penttilä osallistuivat Näkövammaisten liiton käsityötoimikunnan kokouksiin. Liiton käsityötoimikunnan puheenjohtajana toimi Anne Hirvasniemi. Tuloksena käsityötoimikunnan työskentelystä oli loppuraportti käsityön nykytilanteesta.

6. Toiminta ja tapahtumat

6.1 Kesäpäivät

Näkövammaiset Käsityöntekijät ry:n perinteisiä kesäpäiviä ei järjestetty vallitsevan koronapandemian vuoksi.

6.2 Koulutus käsityövastaaville

25.3.2021 järjestettiin käsityövastaaville koulutuspäivä. Koulutuspäivään osallistui kahdeksan alueyhdistyksen käsityövastaavaa. Edustettuna oli myös Hun ry:n Annansilmät-Aitta sekä Käsillä -käsityöyrittäjävalmennus.

6.3 Etätapaaminen käsityövastaavien kanssa

Syksyllä 14.10.2021 toteutettiin Teams-etäyhteydellä tapaaminen käsityövastaavien kesken. Tapaamiseen osallistui henkilöitä kahdeksasta alueyhdistyksestä.

6.4 Tomerat Tontut hybriditapahtuma

Yhdistys järjesti yhteistyössä HUN käsillä-toiminnan, Vantaan Näkövammaisten ja eri alueyhdistysten kanssa hybridimyyjäistapahtuman 7.12.2021. Tapahtumassa käsityöläisillä oli mahdollisuus esitellä omia käsitöitään ja myydä tuotteitaan. Tapahtuman jälkeen käsityöntekijät sopivat ostajien kanssa toimitus- ja maksutavasta. Tapahtumaan osallistui 50 henkilöä.

6.5 Puikon koukuttamat -vertaistapaamiset

Käsitöistä kiinnostuneiden kesken toteutettiin etätapaamisia joka torstai. Tapaamiset olivat nimeltään Puikon koukuttamat ja emäntänä toimi Heli Liimatta. Tapaamiset toteutettiin Teams-kokouksina. Tapaamisia oli 46 ja niihin osallistui yhteensä 367 henkilöä.

6.6 Harjansitojien ja kopantekijöiden -vertaistapaamiset

Harjansitojille ja kopantekijöille järjestettiin etätapaamisia huhtikuusta lähtien joka toinen maanantai Teams-etäyhteydellä. Isäntänä toimi Mauno Sirviö. Tapaamisia oli 16 ja niihin osallistui 140 henkilöä.  

6.7 Käsityöliitteiden jakaminen

Toimintavuoden aikana koottiin maalis-, touko- ja marraskuussa käsityöohjeita ja ne jaettiin alueyhdistyksille. Alueyhdistykset jakoivat käsityöliitteitä jäsenistölleen mm. äänilehtien välityksellä. Käsityöliitteet julkaistiin myös yhdistyksen kotisivuilla sekä sähköpostin välityksellä käsityöt-keskustelukanavalla.  

7. Muut yhteistyötahot

7.1 Kuntoutuslaitokset

Näkövammaiset Käsityöntekijät ry:n yhteistyö kuntoutuslaitosten kanssa ei toteutunut koronapandemian vuoksi vuonna 2021.

8. Tiedotustoiminta

8.1 Jäsentiedote

Yhdistys käytti tiedottamisessaan näkövammaisille soveltuvia sähköisiä ja muita tiedotuskanavia. Edelleen tiedotteen sai myös pisteillä tai mustavalkoisena. Halutessaan sen sai myös sähköpostilla.

Jäsentiedotteita lähetettiin kaksi, huhti- ja lokakuussa. Sisällöt koostuivat kokousmateriaaleista, tapahtumailmoituksista, yhteistyökumppaneiden tiedotteista sekä muista ajankohtaisista asioista. Myös käsityöohje julkaistiin jäsentiedotteen osana. Jäsentiedotteet toimitettiin mustapainettuna, sähköpostilla, pistekirjoituksella.

8.2 Jäsenten yhteydenotto

Jäsenet ovat voineet vuoden 2021 aikana asioida yhdistyksen toimistossa   käymällä toimiston aukioloaikoina tai puhelimitse ja sähköpostitse. Yhteyttä on voinut ottaa myös kotisivujen palautelomakkeen kautta.

8.3 Yhdistys mediassa

Yhdistys on julkaissut ilmoituksia ja tapahtumakutsuja Näkövammaisten Airut-lehdessä.

8.4 Yhdistys verkossa

www.kasityontekijat.fi- Ulkoinen linkki

Yhdistyksen kotisivut uudistettiin loppuvuonna 2020 ja niiden sisällön kehittämistä jatkettiin vuonna 2021.

Kotisivuilla julkaistiin ajankohtaiset tiedotteet kokouksista, tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

Yhdistyksen verkkosivuilla pidettiin yllä tietoa materiaaleista sekä erilaisista käsityöohjeista. Jäsenillä oli edelleen mahdollisuus tuoda yleiseen tietoon omaa osaamistaan ja mainostaa tuotteitaan.

Verkkosivuilla julkaistiin kolme käsityöliitettä. Käsityöliitteet jaettiin myös kaikille alueyhdistyksille luettavaksi alueyhdistysten äänilehtiin sekä sähköpostin välityksellä käsityöt-keskustelukanavalle. 

Kotisivuja on ylläpitänyt ja päivittänyt toimistosihteeri.

Yhdistyksen Facebook-sivun päivityksistä vastasi toimistosihteeri. Facebook-sivuilla välitettiin tietoa sekä yhdistyksen toiminnasta että muista käsityön ystäviä kiinnostavista tapahtumista.

Tiedottamista on jatkettu myös Näkövammaisten Tiedonhallintapalvelun ylläpitämällä kasityot-keskustelukanavalla.

Vuosikokouksen pöytäkirja julkaistiin myös järjestöpolitiikka-listalla.

8.5 Muu tiedotustoiminta

Yhdistyksen esitettä on jakelussa Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiriksen sisäänkäynnin aulassa.

9. Hallinto

9.1 Sääntömääräinen vuosikokous

Ylintä päätäntävaltaa yhdistyksessä käyttää vuosikokous.

Vuosikokous pidettiin Jyväskylässä 15.5.2021, Kokoukseen osallistui varsinaisia jäseniä 15, joista 11 etäyhteydellä. Lisäksi yhdistyksen toimistosihteeri Mella Salmela osallistui etäyhteydellä. Kokouksen sihteerinä toimi Kirsti-Sisko Salonen. Avustajia paikalla oli kaksi.

Sääntömääräiset asiat käsiteltiin ja vuoden 2020 toiminta hyväksyttiin muutoksitta. Vuosikokouksessa hyväksyttiin myös uusien sääntöjen muutosehdotukset.

Timo Salonen toimi vuosikokouksen puheenjohtajana.

Mauno Sirviö valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi yksimielisesti.

Hallitukseen valittiin:

Kaisa Penttilä Espoosta, Minna-Riikka Murto Tampereelta ja Martti Yläpelto Jalasjärveltä.

Varajäseniksi valittiin:

Matti Antila Ilmajoelta, Heli Liimatta Helsingistä ja Timo Salonen Jyväskylästä.

Vanhoina hallituksessa jatkoivat: Tarja Heikkilä Vantaalta, Anneli Iltanen Espoosta ja Raija Rihkajärvi Virroilta.

Uusi hallitus järjestäytyi heti vuosikokouksen jälkeen ja Anneli Iltanen valittiin varapuheenjohtajaksi.

9.2 Hallitus

Hallitus johtaa yhdistyksen toimintaa sääntöjen määräämällä tavalla.

(osallistumiskerrat suluissa)

Puheenjohtaja

Mauno Sirviö (6), 0400 544 178 / mauno.sirvio@pp1.inet.fi

Hallituksen jäsenet

Anneli Iltanen, varapj. Espoo (5), 044 762 4889

Tarja Heikkilä, Vantaa (3)

Minna-Riikka Murto, Tampere (6)

Kaisa Penttilä, Espoo (6)

Raija Rihkajärvi, Virrat (3)

Martti Yläpelto, Jalasjärvi (5)

Varajäsenet:

Matti Antila, Ilmajoki (4)

Heli Liimatta, Helsinki (4)

Timo Salonen, Jyväskylä (4)

Hallitus kokoontui 6 kertaa ja käsitteli 95 pykälää.

Hallituksen käytössä on ollut sähköpostilista, jonka välityksellä on käsitelty hallituksen kokoukseen tulevia asioita alustavasti. Kaikki hallituksen jäsenet ovat sähköpostin käyttäjiä.

9.3 Uudet säännöt

Patentti ja rekisterihallitus hyväksyi yhdistyksen uudet säännöt 6.8.2021.

9.4 Toimikunnat

STEA-työryhmä (väliaikainen)

  • Jäseninä Tarja Heikkilä, Anneli Iltanen, Kaisa Penttilä ja Mauno Sirviö.

Kesäpäivätoimikunta

  • Toimikunnan vetäjänä Raija Rihkajärvi ja jäseninä Minna-Riikka Murto ja Eeva Airikainen.

Tuotekehitys- ja materiaalitoimikunta

  • Toimikunnan vetäjänä Tarja Heikkilä ja jäseninä Simo Parviainen, Hanna Karesjoki ja Mauno Sirviö.

Tapahtuma- ja mediatoimikunta

  • Toimikunnan vetäjänä Minna-Riikka Murto ja jäseninä Matti Antila, Heli Liimatta, Raija Rihkajärvi ja Kaisa Penttilä.

10. Toimisto

Yhdistyksen toimistossa työskentelee osa‑aikainen toimistosihteeri. Toimistosihteerin työaikaa vähennettiin yhdellä päivällä. Viikkotyöaika 1.6.2021 lähtien on ollut 2 päivää (15 tuntia).  

Vuonna 2021 yhdistys vaihtoi kirjanpitotoimistoa. Kirjanpidon ja palkanlaskennan sekä tilinpäätöksen hoiti tmi kirjanpito Marjo.

Säästötoimenpiteenä yhdistyksen toimisto muutti Palvelu- ja toimintakeskus Iiriksen 4. kerrokseen huokeampaan toimistohuoneeseen. Toimistohuone on vuokrattu Näkövammaisten liitolta ja toimiston käyntiosoite on Marjaniementie 74, 00930 Helsinki. Postiosoite on PL 30, 00030 Iiris.

Lisäksi säästötoimenpiteenä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkioita alennettiin 15 %. Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti myöskään työvaliokuntatyöskentelystä ei maksettu palkkioita.

11. Talous

Taloussääntö /5/22.3.1998 määrittelee hallinnon ja toimihenkilöiden vastuut.

Yhdistyksen toiminta rahoitetaan pääosin avustuksilla. Tärkein avustaja on STEA. Näkövammaisten liitto ry avustaa myös toimintaa.

Omatoiminen varainhankinta koostuu jäsenmaksutuloista, tuotetarrojen sekä adressien myynnistä. Lisäksi myydään Näkövammaiset ja Käsityöt -kirjaa. Yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.

12. Yhteenveto

Yhdistyksen talous pysyi vakaana, vaikkakin toimintaa täytyi supistaa sekä palkatun henkilöstön (toimistosihteerin) työaikaa lyhennettiin palkkamenojen pienentämiseksi.

Vuonna 2021 STEA:n myöntämä toiminta-avustus yhdistykselle oli vain puolet haetusta. Myönnetty avustus oli 26 723 €.

Yhdistys sai Näkövammaisten liitolta 5 000 €.

STEA:n avustus on taannut toiminnan jatkumisen.

On ensiarvoisen tärkeää, että toimintamme jatkuu STEA:n kanssa yhteisesti laadittujen suuntaviivojen mukaisesti. Siten, että toiminnan painopiste on näkövammaisten elämän sisällön ja henkisen hyvinvoinnin parantamisessa mielekkäällä tekemisellä yhdessä vertaisten kanssa. Tuntoaistin ja motoriikan harjoittaminen auttaa näkövammaista ympäristön haptisessa hahmottamisessa ja kehittää itsenäistä arjen askareista selviytymistä. Kädentaitojen parempi hallinta auttaa näkövammaan sopeutumista ja vähentää sen aiheuttamaa haittaa.

NÄKÖVAMMAISET KÄSITYÖNTEKIJÄT RY:N HALLITUS

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6 / 2021-2022 (15.3.2022) esitettäväksi vuosikokoukselle