Siirry pääsisältöön
Näkövammaiset Käsityöntekijöiden logo.
Näkövammaiset Käsityöntekijöiden logo.

Vuo­si­ker­to­mus 2020

Yhdistyksen vuosikertomus vuodelta 2020

Tällä sivulla

Sisältö

1. Toimintavuosi

2. Jäsenistö

3. Yleinen toimintaympäristö ja sidosryhmät

4. Kurssitoiminta

         4.1 Yleistä kursseista

         4.2 Kurssitoiminnan tavoite                    

         4.3 Kurssien sisältö

         4.4 Arviointi

         4.5 Tilasto kurssilaisista

5. Edunvalvonta ja vaikuttamistoiminta

         5.1 Näkövammaisten liitto yhteistyössä

6. Toiminta ja tapahtumat

         6.1 Kesäpäivät 3. – 5.7.2020                   

         6.2 Etätapaamiset käsityövastaavien kanssa

         6.3 Puikon koukuttamat -vertaistapaamiset

         6.4 Käsityöliitteiden jakaminen

7. Muut yhteistyötahot

         7.1 Kuntoutuslaitokset

8. Tiedotustoiminta

         8.1 Jäsentiedote

         8.2 Jäsenten yhteydenotto

         8.3 Yhdistys mediassa

         8.4 Yhdistys verkossa

         8.5 Muu tiedotustoiminta

9. Hallinto

         9.1 Sääntömääräinen vuosikokous

         9.2 Hallitus

         9.3 Toimikunnat

10. Toimisto

11. Talous

12. Yhteenveto

 

1. Toimintavuosi 2020

Näkövammaiset Käsityöntekijät ry on Näkövammaisten liiton valtakunnallinen jäsenyhdistys. Yhdistyksen toiminta-alue on koko Suomi.

Näkövammaiset Käsityöntekijät ry on perustettu vuonna 1927 valvomaan näkövammaisten käsityöntekijöiden etuja. Vuosi 2020 oli yhdistyksen 93. toimintavuosi.

Yhdistys on edistänyt perinteisten käsityötaitojen säilyttämistä ja kehittämistä. Yhdistys on toiminnallaan edesauttanut ylläpitämään näkövammaisen toimintakykyä ja lisännyt henkistä hyvinvointia vertaistoiminnan ja käsillä tekemisen keinoin.

Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on ollut lisätä näkövammaisten omanarvontuntoa mielekkäällä tekemisellä ja antaa uutta elämänsisältöä. Toiminnallaan yhdistys on tuonut käsityötoimintaa tutuksi uusille jäsenille ja auttanut osaltaan näkövammaan sopeutumisessa.

2. Jäsenistö

Jäsenistö koostuu aktiivisesti käsitöitä tekevistä näkövammaisista. Jäsenistössä on sekä harrastajia että ammattimaisesti käsitöitä tekeviä.

Vuoden aikana yhdistykseen liittyi yhdeksän jäsentä. Vuoden aikana keskuudestamme nukkui pois viisi jäsentä. Jäsenyydestä erosi 14 jäsentä. Yhdistykseen kuului 31.12.2020 varsinaisia jäseniä 190, 10 kannatusjäsentä ja kolme yhteisöjäsentä sekä yksi kunniapuheenjohtaja ja kolme kunniajäsentä.

3. Yleinen toimintaympäristö ja sidosryhmät

Yhdistys on Näkövammaisten liitto ry:n jäsen ja sen toiminta viranomaisiin ja yhteiskunnallisiin vaikuttajiin on tapahtunut ensisijaisesti liiton kautta.

Yhdistyksen tavoitteena on ollut vaikuttaa Näkövammaisten liitto ry:n tavoiteohjelmaan käsityötoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.

Yhdistyksen sidosryhmiä ovat olleet mm: Näkövammaisten liitto ry ja sen alueyhdistykset, Annansilmät-Aitta sekä Käsillä – Näkövammaisten käsityöyrittäjävalmennus.

NKL / työelämäpalvelut vastasivat elinkeinoneuvonnasta ja käsityönteon muusta tukemisesta.

Yhdistys järjesti 41 kurssipäivää yhteistyössä Näkövammaisten liiton alueyhdistysten kanssa.

Helsingin ja Uudenmaan näkövammaisten Käsillä- Näkövammaisten käsityöyrittäjävalmennus järjesti tavoitteellisia lyhytkursseja, joihin yhdistys pyydettiin kertomaan toiminnastaan.   

4. Kurssitoiminta

4.1 Yleistä kursseista

Yhdistys järjesti kursseja yhteistyössä jokaisen 14 alueyhdistyksen kanssa. Yhteensä vuoden 2020 aikana kurssipäiviä oli 41. Osa kursseista oli useamman päivän pituisia, joten erillisiä kursseja oli kaikkiaan 30 kpl. Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen koronapandemian vuoksi. Viranomaisten ohjeistuksien mukaisesti rajoitetut ryhmäkoot loivat haasteita käsityökurssien toteuttamisille. 

Kurssikustannukset olivat yhteensä 7355,57 euroa.

4.2 Kurssitoiminnan tavoite

Tavoitteena oli saada näkövammaiset lähtemään ja osallistumaan alueilla järjestetyille kursseille oppimaan uusia käsityötaitoja. Toisten näkövammaisten tapaaminen mielekkään tekemisen ja onnistumisen ilmapiirissä vahvistaa omanarvon tunnetta ja antaa voimia arjen haasteisiin. Näkövammainen saa tietoa ympäristöstään tuntoaistin avulla ja käsien ja sormien motoriikan harjoittaminen käsitöillä parantaa jokapäiväisessä toiminnassa haptista hahmottamista.

4.3 Kurssien sisältö

Kurssien sisältö suunniteltiin täydentämään muiden tahojen kurssitarjontaa.  Huomio suunnattiin lisäharjoituksen antamiseen muussa opetuksessa vähemmälle jääneisiin tuotteisiin tai tuotteiden yksityiskohtiin. Kursseilla esiteltiin uusia materiaaleja ja opetettiin näkövammaisille soveltuvia käsityötekniikoita.

Kursseille kannustettiin ja rohkaistiin osallistumaan kaikkia näkövammaisia, niin konkareita, vastavammautuneita kuin vasta-alkajia käsitöiden tekemisessä.

Kursseilla oli useita eri teemoja ja yhdellä kurssilla voitiin tehdä muutamaa erilaista käsityön lajia. Yhdeksällä kurssilla opeteltiin pienkorien punontaa ja rottinkitöitä, neljällä kurssilla opeteltiin tekemään ekopäreestä (muovipäre) koreja. Yksi kurssi toteutettiin etäyhteydellä ja aiheena oli pistekirjoitukseen perustuva ”pisteillä piirtäminen”.

18 kurssilla opiskeltiin mm. erilaisia paperinaru somisteiden ja koristeiden tekemistä, nyörien punontaa tai solmeilua, virkkausta, sormineulonnalla torkkupeittojen ja tyynynpäällisten sekä tuubihuivien valmistusta, patasuteja, viskoja sekä kynttilöiden valmistamista mehiläisvahasta ja korujen tekoa. Neljällä kurssilla opiskeltiin harjojen valmistusta. Yhdellä kurssilla tutustuttiin myös tappikangaspuilla kutomiseen.

4.4 Arviointi

Kursseilta kerättiin tietoa ja palautetta osallistujien iästä, sukupuolesta, lukumäärästä, ohjauksen onnistumisesta ja opiskelluista asioista. Palaute kerättiin joko suullisesti tai kirjallisesti.

Saadun palautteen yleisarvio oli hyvä. Keskiarvoisesti kurssille osallistui seitsemän henkilöä. Osallistujilla ei yleensä ollut kokemusta opiskeltavasta aiheesta. Näkövammaisten kursseilla ei voida opettaa mallia näyttäen, vaan kädestä pitäen, joten opettaminen vei enemmän ohjaajan aikaa.

4.5 Tilasto kurssilaisista

Kaikkiaan kurssipäiviin (41 päivää) osallistui 340 henkeä vuoden 2020 aikana. Naisia 254 (74,71 %) ja miehiä 86 (25,29 %).

alle 18-vuotiaita oli 0 osallistujaa (0 %)

ikäryhmässä 18 - 29 oli 0 osallistujaa (0 %)

Ikäryhmässä 30 - 62 oli 153 osallistujaa (45,00 %)

Ikäryhmässä 63 - 79 oli 146 osallistujaa (42,94 %)

yli 80-vuotiaita oli 23 osallistujaa (6,76 %)

18 osallistujaa ei kertonut ikäänsä (5,29 %)

5. Edunvalvonta

5.1. Näkövammaisten liitto yhteistyössä

Eeva Airikainen edusti yhdistystä Näkövammaisten liiton liittovaltuustossa kevätkokoukseen 2020 saakka.

Näkövammaiset Käsityöntekijät ry:n hallitus teki aloitteen 27.2.2020 Näkövammaisten liiton hallitukselle. Yhdistys esitti perustettavaksi Näkövammaisten liiton alaisuuteen toimikuntaa tai työryhmää, joka tukee ja edistää käden taitojen merkityksen tunnustamista näkövammaistaitojen ohjauksessa ja kuntoutuksen keinona.

6. Toiminta ja tapahtumat

6.1 Kesäpäivät 3. - 5.7.2020

Näkövammaiset Käsityöntekijät ry:n oli tarkoitus järjestää kesäpäivät Ylöjärvellä loma- ja kurssikeskus Koivupuistossa. Saman viikonlopun aikana olisi ollut koulutuspäivä käsityövastaaville. Koronapandemian vuoksi tämän viikonlopun tapahtuma piti perua.

6.2 Etätapaamiset käsityövastaavien kanssa

Keväällä kokoonnuttiin käsityövastaavien kesken kolme kertaa etäyhteydellä. Tapaamiset toteutettiin Teams-kokouksina. Myös laajemmalla jakelulla toteutettiin asiasta kiinnostuneiden käsityöntekijöiden kesken kaksi tapaamista etäyhteydellä.

6.3 Puikon koukuttamat -vertaistapaamiset

Käsitöistä kiinnostuneiden kesken toteutettiin etätapaamisia joka torstai lokakuusta lähtien. Tapaamiset olivat nimeltään Puikon koukuttamat ja emäntänä toimi Heli Liimatta. Tapaamiset toteutettiin Teams-kokouksina.

6.4 Käsityöliitteiden jakaminen

Toimintavuoden aikana koottiin huhti- ja toukokuussa käsityöohjeita ja ne jaettiin alueyhdistyksille. Alueyhdistykset jakoivat ohjeita jäsenistölleen mm. äänilehtien välityksellä.

7. Muut yhteistyötahot

7.1 Kuntoutuslaitokset

Näkövammaiset Käsityöntekijät ry lähestyi kirjeitse eri kuntoutuslaitoksia.

8. Tiedotustoiminta

8.1 Jäsentiedote

Yhdistys käytti tiedottamisessaan näkövammaisille soveltuvia sähköisiä ja muita tiedotuskanavia. Edelleen tiedotteen sai myös pisteillä tai mustavalkoisena. Halutessaan sen sai myös sähköpostilla.

Jäsenkirjeitä lähetettiin kolme, helmi-, kesä- ja lokakuussa. Sisällöt koostuivat kokousmateriaaleista, tapahtumailmoituksista, yhteistyökumppaneiden tiedotteista sekä muista ajankohtaisista asioista. Myös käsityöohje julkaistiin jäsentiedotteen osana. Jäsentiedotteet toimitettiin mustapainettuna, sähköpostilla, pistekirjoituksella sekä kotisivun jäsenille tarkoitettuna linkkinä.

8.2 Jäsenten yhteydenotto

Jäsenet ovat voineet vuoden 2020 aikana asioida yhdistyksen toimistoon puhelimitse, sähköpostitse sekä kotisivujen palautelomakkeen kautta.

8.3 Yhdistys mediassa

Yhdistys on julkaissut ilmoituksia ja tapahtumakutsuja Näkövammaisten Airut-lehdessä.

8.4 Yhdistys verkossa

www.kasityontekijat.fi- Ulkoinen linkki

Yhdistyksen kotisivut uudistettiin.

Kotisivuilla julkaistiin ajankohtaiset tiedotteet kokouksista, tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

Yhdistyksen verkkosivuilla pidettiin yllä tietoa materiaaleista sekä erilaisista käsityöohjeista. Jäsenille oli edelleen mahdollisuus tuoda yleiseen tietoon omaa osaamistaan ja mainostaa tuotteitaan.

Verkkosivuilla julkaistiin kaksi käsityöliitettä. Käsityöliitteet jaettiin myös kaikille alueyhdistyksille luettavaksi alueyhdistysten äänilehtiin sekä sähköpostin välityksellä käsityö-keskustelukanavalle. 

Kotisivuja on ylläpitänyt ja päivittänyt toimistosihteeri.

Yhdistyksen Facebook-sivun päivityksistä vastasi toimistosihteeri. Facebook-sivuilla välitettiin tietoa sekä yhdistyksen toiminnasta että muista käsityön ystäviä kiinnostavista tapahtumista.

Tiedottamista on jatkettu myös Näkövammaisten Tiedonhallintapalvelun ylläpitämällä kasityot-keskustelukanavalla.

Vuosikokouksen pöytäkirja julkaistiin myös järjestöpolitiikka-listalla.

8.5 Muu tiedotustoiminta

Yhdistyksen esitettä jaettiin kaikissa vuoden aikana pidetyissä tapahtumissa. Esitettä on jakelussa myös Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iirik-sessä.

9. Hallinto

9.1 Sääntömääräinen vuosikokous

Ylintä päätäntävaltaa yhdistyksessä käyttää vuosikokous.

Vuosikokous pidettiin Vantaalla 4.7.2020, Paikalla oli varsinaisia jäseniä 15, valtakirjalla osallistui neljä ja etäyhteydellä kokoukseen osallistui viisi jäsentä. Lisäksi kokoukseen osallistui yksi kannatusjäsen. Avustajia oli paikalla neljä.

Sääntömääräiset asiat käsiteltiin ja vuoden 2019 toiminta hyväksyttiin muutoksitta.

Sari Loijas toimi vuosikokouksen puheenjohtajana.

Mauno Sirviö valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi yksimielisesti.

Hallitukseen valittiin:

Tarja Heikkilä Vantaalta, Anneli Iltanen Espoosta, Minna-Riikka Murto Tampereelta ja Raija Rihkajärvi Virroilta.

Varajäseniksi valittiin:

Anneli Hämäläinen Helsingistä, Heikki Kinnunen Leppävedeltä ja Martti Yläpelto Jalasjärveltä.

Vanhoina hallituksessa jatkoivat: Heli Liimatta Helsingistä sekä Kaisa Penttilä Espoosta.

Uusi hallitus järjestäytyi heti kokouksen jälkeen ja Anneli Iltanen valittiin varapuheenjohtajaksi.

9.2 Hallitus

Hallitus johtaa yhdistyksen toimintaa sääntöjen määräämällä tavalla.

(osallistumiskerrat suluissa)

Puheenjohtaja: Mauno Sirviö (4), 0400 544 178 / mauno.sirvio@pp1.inet.fi

Hallituksen jäsenet:

Anneli Iltanen, Espoo (4), 044 762 4889

Tarja Heikkilä, Vantaa (4)

Heli Liimatta, Helsinki (4)

Minna-Riikka Murto (3)

Kaisa Penttilä, Espoo (4)

Raija Rihkajärvi, Virrat (4)

Varajäsenet:

Anneli Hämäläinen, Helsinki (4)

Heikki Kinnunen, Leppävesi (1), erosi omalla ilmoituksella syyskuussa 2020

Martti Yläpelto, Jalasjärvi (Kurikka) (2)

Hallitus kokoontui 4 kertaa ja käsitteli 69 pykälää.

Hallituksen käytössä on ollut sähköpostilista, jonka välityksellä on käsitelty hallituksen kokoukseen tulevia asioita alustavasti. Kaikki hallituksen jäsenet ovat sähköpostin käyttäjiä.

9.3 Toimikunnat

Kesäpäivätoimikunta

  • Toimikunnan vetäjänä toimii Raija Rihkajärvi ja jäseninä Minna-Riikka Murto ja Eeva Airikainen.

Tuotekehitys- ja materiaalitoimikunta

  • Toimikunnan vetäjänä toimii Mauno Sirviö ja jäseninä Anneli Iltanen, Simo Parviainen, Hanna Karesjoki ja Tarja Heikkilä.

Tapahtuma- ja mediatoimikunta

  • Toimikunnan vetäjänä toimii Kaisa Penttilä ja jäseninä Tarja Heikkilä ja Heli Liimatta.

Käsityötoimikunta

  • Toimikunnan vetäjänä (puheenjohtajana) Anne Hirvasniemi-Jääskeläinen ja jäseninä Esko Laukkarinen, Juha Oikarainen, Simo Parviainen, Kaisa Penttilä, Mauno Sirviö, Jaana Argillander.

10. Toimisto

Yhdistyksen toimistossa työskentelee osa‑aikainen toimistosihteeri Mella Salmela. Hän aloitti vuoden 2018 alussa toimistosihteerin tehtävät.

Kirjanpidon hoiti Merja Autio.

Yhdistys on vuokrannut toimistohuoneen Näkövammaisten Kulttuuripalvelulta Palvelu- ja toimintakeskus Iiriksen 5. kerroksesta osoitteessa Marjaniementie 74, 00930 Helsinki.

11. Talous

Taloussääntö /5/22.3.1998 määrittelee hallinnon ja toimihenkilöiden vastuut.

Yhdistyksen toiminta rahoitetaan pääosin avustuksilla. Tärkein avustaja on STEA. Näkövammaisten liitto ry avustaa myös toimintaa.

Omatoiminen varainhankinta koostuu jäsenmaksutuloista, tuotetarrojen sekä adressien myynnistä. Satunnaisia tuloja saadaan jäsentilaisuuksissa pidettävistä arpajaisista. Lisäksi myydään Näkövammaiset ja Käsityöt -kirjaa. Yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.

12. Yhteenveto

Yhdistyksen talous pysyi vakaana. Vuonna 2020 STEA:n toiminta-avustus yhdistykselle oli 53.445 €.

Yhdistys sai Näkövammaisten liitolta 5 000 €.

STEA:n avustus on taannut toiminnan jatkumisen hyvällä tasolla.

On ensiarvoisen tärkeää, että toimintamme jatkuu STEA:n kanssa yhteisesti laadittujen suuntaviivojen mukaisesti. Siten, että toiminnan painopiste on näkövammaisten elämän sisällön ja henkisen hyvinvoinnin parantamisessa mielekkäällä tekemisellä yhdessä vertaisten kanssa. Tuntoaistin ja motoriikan harjoittaminen auttaa näkövammaista ympäristön haptisessa hahmottamisessa ja kehittää itsenäistä arjen askareista selviytymistä. Kädentaitojen parempi hallinta auttaa näkövammaan sopeutumista ja vähentää sen aiheuttamaa haittaa.

NÄKÖVAMMAISET KÄSITYÖNTEKIJÄT RY:N HALLITUS

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 4 / 2020-2021 (18.2.2021) esitettäväksi vuosikokoukselle