Siirry pääsisältöön
Näkövammaiset Käsityöntekijöiden logo.
Näkövammaiset Käsityöntekijöiden logo.

Pöy­tä­kir­ja

Vuosikokous 2021

 

Aika: 15.5.2021 klo 13.00 - 14.05

Paikka: Keski-Suomen Näkövammaisten toimintakeskus, Eeronkatu 7 B 19, 40720 Jyväskylä ja etäyhteys Teamsilla

 

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Mauno Sirviö avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Läsnä olevat

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joista 1 työjärjestyksen kohdasta 4 lähtien ja 2 avustavaa henkilöä.

4. Valitaan kokousvirkailijat

4.1 Ääntenlaskijaksi valittiin Mella Salmela.

4.2 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Salonen.

4.3 Kokouksen sihteeriksi valittiin Kirsti-Sisko Salonen

4.4 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pentti Rutanen ja Heikki Kinnunen.

5. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6. Hallituksen laatima yhdistyksen vuosikertomus päättyvältä tilikaudelta.

Hyväksyttiin yhdistyksen hallituksen laatima vuosikertomus päättyvältä tilikaudelta.

7. Päättyneen tilikauden tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus

Käsiteltiin päättyneen tilikauden tilinpäätös sekä toiminnantarkastuskertomus.

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.

9. Jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus

Vahvistettiin hallituksen esitys jäsenmaksuksi ja kannatusjäsenmaksuksi: jäsenmaksu varsinaisilta jäseniltä 20 €, kannatusjäsenmaksu 30 € ja yhteisöjäsenmaksu 50 €.

10. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä työvaliokunnan jäsenten, hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkiot

Vahvistettiin hallituksen esitykset puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä työvaliokunnan ja hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkioiksi:

  1. puheenjohtajan palkkio on 170 € / kk 
  2. varapuheenjohtajan palkkio on 85 € / kk
  3. työvaliokunnan jäsenen palkkio on 0 € / kokous
  4. hallituksen jäsenen palkkio on 20 € / kokous
  5. toiminnantarkastajan palkkio laskutuksen mukaan

11. Yhdistyksen luottamushenkilöiden matkakustannusten korvaaminen edustamistilaisuuksiin

Vahvistettiin hallituksen esitys yhdistyksen luottamushenkilöiden matkakorvauksiksi edustustilaisuuksiin: Hallitus esittää, että matkakulut korvataan edullisimman matkustustavan mukaan kuitteja vastaan. Ensisijaisesti tulisi käyttää julkisia kulkuneuvoja. Oman auton käytöstä korvataan 0,22 € / km ja taksin käytöstä omavastuuosuus.

12. Toimintasuunnitelma alkavalle vuosikokouksien väliselle toimintakaudelle ja talousarvio alkaneelle tilivuodelle 2021

Vahvistettiin toimintasuunnitelma alkavalle vuosikokousten väliselle toimintakaudelle ja talousarvio alkaneelle tilikaudelle 2021.

13. Hallituksen puheenjohtajan valinta alkavaksi toimintavuodeksi

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Mauno Sirviö Jyväskylästä.

14. Kolmen hallituksen jäsenen ja varajäsenten valinta

Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Kaisa Penttilä Espoosta, Heli Liimatta Helsingistä ja Minna-Riikka Murto Tampereelta. Kaisa Penttilä ja Minna-Riikka Murto jatkavat hallituksessa seuraavat kaksi vuosikokouksen välistä toimintavuotta. Uutena jäsenenä valittiin Martti Yläpelto Kurikasta.

Hallituksessa jatkavat Tarja Heikkilä Vantaalta, Anneli Iltanen Espoosta ja Raija Rihkajärvi Virroilta.

15. Kolmen varajäsenen valinta ja kutsumajärjestys

Hallituksen varajäseniksi vuosikokousten väliseksi toimintavuodeksi valittiin Matti Antila Kurikasta, Heli Liimatta Helsingistä ja Timo Salonen Jyväskylästä. Heidät kutsutaan hallituksen kokoukseen edellä mainitussa järjestyksessä.

16. Yhdistyksen sääntömuutosasian käsittely.

Puheenjohtaja Mauno Sirviö esitteli sääntöihin tulevat muutosehdotukset ja ne hyväksyttiin.

17. Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioita ei ollut.

18. Muut esille tulevat asiat

Muita esille tulevia asioita ei ollut.

19. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.05.

 

Jyväskylässä 17.5.2021

Timo Salonen, kokouksen puheenjohtaja

Kirsti-Sisko Salonen,  kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Heikki Kinnunen, Pentti Rutanen