Poh­ja­ris­ti­kon / Pyöreän pohjan tekeminen

Neljn kuvan sarja.

Ensimmäisessä kuvassa tehdään pajunoksan keskellä lovi. Toisessa kuvassa kolmen lovillisen varvun lovista on työnnetty läpi kolme varpua. kolmannessa kuvassa liitoskohdan ympäri punotaan ohuempaa materiaalia. Neljännessä kuvassa oksaat erotellaan punomalla niiden välistä ohuemmalla pajulla.

Pohjaristikon teko pajusta, mallikuvat

Sivu päivitetty