Siirry pääsisältöön
Näkövammaiset Käsityöntekijöiden logo.
Näkövammaiset Käsityöntekijöiden logo.

Hal­li­tuk­sen kokouksen 6/2020 - 2021 kooste

 1. Hallitus piti kuudennen kokouksensa. Kokous toteutettiin Teams-etäyhteydellä.
 2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokoukseen osallistui puheenjohtaja sekä 6 varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.
 3. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Minna-Riikka Murto
 4. Hyväksyttiin yksi uusi jäsen ja myönnettiin ero kolmelle jäsenelle.
 • Näiden muutosten jälkeen yhdistyksessä on 183 varsinaista jäsentä, 10 kannatusjäsentä sekä 3 yhteisöjäsentä
 1. Hallitus hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2021 esitettäväksi vuosikokoukselle.
 2. Hallitus hyväksyi talousarvion vuodelle 2021 esitettäväksi vuosikokoukselle.
 3. Käytiin läpi toiminnantarkastajan lausunto tilinpäätöksestä ja se merkittiin tiedoksi.
 4. Käytiin läpi Näkövammaisten liiton lausunto koskien sääntöuudistusta
 5. Työntekijän (toimistosihteeri) työaika
 • Hallitus päätti lyhentää toimiston työntekijän (toimistosihteeri) työaikaa yhdellä päivällä (7,5 h) 1.6.2021 lähtien. Työajan lyhennyksellä karsitaan palkkakuluja.
 • Työntekijälle laaditaan uusi työsopimus, joka astuu voimaan 1.6.2021.