Siirry pääsisältöön
Näkövammaiset Käsityöntekijöiden logo.
Näkövammaiset Käsityöntekijöiden logo.

TIEDOTE 31.1.2023 / Vahvistus STEAn avus­tus­pää­tök­seen Sosiaali- ja ter­veys­mi­nis­te­riös­tä

Tiedoksi kaikille käden taidoista ja käsityöstä kiinnostuneille.

Vahvistettu STEAn avustuspäätös tuli Sosiaali- ja terveysministeriöstä 26.1.2023. Iloisina toteamme, että yhdistyksemme tarkoitus ja tavoite on ymmärretty, koska STEA myönsi rahoituksen kuluvalle vuodelle, 50 864 euroa. Lisäksi seuraaville kahdelle vuodelle ehdotetaan samaa summaa.

Tässä ote STEAn perusteluista, joka kuvaa täysin yhdistyksemme periaatteita:

” Toiminta on STEAn strategian mukaista. Toiminnalla vahvistetaan näkövammaisten kykyä käyttää tuntoaistiaan ja havainnoida sen tuoman informaation avulla ympäristöä. Aiemmasta tulkinnasta poiketen avustuksella ei ole todettu edistettävän yhden ammattiryhmän toimintaa, vaan toiminta kohdentuu näkövammaisten kädentaitojen kehittämiseen. Käsillä tekeminen vahvistaa käsien hallintaa ja motoriikkaa ja sitä kautta tukee arjessa pärjäämistä. Avustusmäärässä on huomioitu toiminnan laajuus ja avustuskohteen muut tuotot. Toiminnan kustannukset voi kattaa valtionavustuksella kokonaan, koska avustuksen saajalla ei ole toiminnalle muuta rahoitusta ”.

Suunnittelutyö tälle vuodelle on jo vauhdissa ja siitä tiedotetaan lisää mahdollisimman pian.

 

Näkövammaiset Käsityöntekijät ry:n puolesta

Anneli Iltanen, varapuheenjohtaja