Ta­lous­ar­vio 2020

Tällä sivulla

TALOUSARVIO 2020

TUOTOT

STEA -avustus, 53 445,00 €     
Näkövammaisten liiton avustus, 5 000,00 €     
Asiakas- ja osallistumismaksut (jäsenmaksut), 4 500,00 €
Muut tuotot (tarra-, adressi- ja kirjojen myyntitulot, 500,00 €

TUOTOT YHTEENSÄ 63 445,00 €     

           
KULUT

HENKILÖSTÖKULUT          
Palkat, 20 700,00 €    .
Palkkiot, 4 000,00 €   
Tuntipalkat, 9 000,00 €   
Eläkekulut, 5 500,00 €     
Lakisääteiset henkilösivukulut, 1 600,00 €     

TOIMINTAKULUT          
Materiaalikulut (kurssi- ja koulutusmateriaalit), 300,00 €   
Asiakaskulut, 500,00 €
Ulkopuoliset palvelut, 3 500,00 €   
Vakuutukset (tapaturma- ja henkivakuutus), 400,00 €   

MUUT KULUT          
Toimitilavuokrat (Toimisto 346,70 € / kk), 4 200,00 €   
Ohjelmistokulut (lisenssimaksut), 200,00 €   
Puhelin- ja ICT-hankinnat, 300,00 €     
Kalustohankinnat, 150,00 €     
Matkakulut (kurssiohjaajien matkakulut + päivärahat), 4 000,00 €   
Taloushallintopalvelut (kirjanpito ja palkanlaskenta), 1 500,00 €   
Puhelin- ja toimistokulut, 2 595,00 €   
Kokous- ja neuvottelukulut (tarjoilukulut), 500,00 €   
Markkinointi- ja julkaisukulut, 500,00 €   
Viestintä- ja tiedotus kulut
(esim. jäsenkirje, logon suunnittelu, pistekirjoitusmat.), 2 500,00 €   
ohjaajakoulutus, 1 500,00 €   

KULUT YHTEENSÄ, 63 445,00 €     


Sivu päivitetty