Siirry pääsisältöön
Näkövammaiset Käsityöntekijöiden logo.
Näkövammaiset Käsityöntekijöiden logo.

Hal­li­tuk­sen kokouksen 4/2020-2021 kooste

 1. Hallitus kokoontui neljänteen kokoukseensa 18.2.2021. Kokous pidettiin etäkokouksena Teams-yhteydellä.

 

 1. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokoukseen osallistui puheenjohtaja sekä 6 varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen.

 

 1. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Heli Liimatta.

 

 1. Jäsenasiat
 • Uusia jäseniä 1
 • Hallituksen päätöksellä erotettiin sääntöjen mukaan yhdistyksen jäsenyydestä 5 jäsentä. Syynä erottamiselle oli jäsenmaksun maksamatta jättäminen kahdelta peräkkäiseltä vuodelta (2019 ja 2020).
 • Näiden muutosten jälkeen jäseniä on seuraavasti:

          Varsinaiset jäsenet 185, kannatusjäsenet 10 ja yhteisöjäsenet 3

 

 1. Hallitus hyväksyi vuoden 2020 tilinpäätöksen esitettäväksi vuosikokoukselle.

 

 1. Hallitus hyväksyi vuoden 2020 vuosikertomuksen esitettäväksi vuosikokoukselle.

 

 1. Vuosikokouksen ajankohta
 • Hallituksen esityksen mukaisesti pidetään vuosikokous toukokuussa ottaen kuitenkin huomioon viranomaisohjeistukset koronapandemian suhteen.

 

 1. STEA-tuloksellisuusraportti
 • Hallitus hyväksyi työvaliokunnan laatiman tuloksellisuusraportin.

 

 1. Kesäpäivät

 

 1. Hallitus päätti koronapandemian vallitessa ja viranomaisohjeistusten perusteella perua kesäpäivien järjestämisen 21. - 23.5.2021.

 

 1. Käsityökurssien toteutus
 • työvaliokunnan esitys, että kullekin alueyhdistykselle myönnetään 2 kurssipäivää, hyväksyttiin. Kurssipäivät voi jakaa mm. siten, että päivät toteutetaan 2 x 8 h, 1 x 8 h + 2 x 4 h, 4 x 4 h. Kurssin voi pitää myös etänä, mikäli kurssin aihe antaa myöden.

 

 1. Käsityövastaavien päivä
 • Päätettiin toteuttaa etänä Teams-palaverina.