Vuo­si­ko­kous­kut­su ja esi­tys­lis­ta

VUOSIKOKOUSKUTSU 2019

Näkövammaiset Käsityöntekijät ry:n vuosikokous pidetään:
Aika: lauantaina 6.4.2019 klo 12.30
Paikka: Näkövammaisten kerhohuone, Aleksis Kiven katu 30, 33200 Tampere 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kokouksessa valitaan yhdistyksen puheenjohtaja vuosikokousten väliseksi toimintavuodeksi ja 3 hallituksen varsinaista jäsentä kahdeksi toimintavuodeksi
sekä 3 varajäsentä toimintavuodeksi.
Erovuorossa ovat: Kaarina Haikara Vantaalta, Kaisa Penttilä Espoosta ja Mauno Sirviö Palokasta.

Kahvitarjoilu on klo 11.30 alkaen. Kokousmateriaalit ovat luettavissa yhdistyksen kotisivulla www.kasityontekijat.fi tai ne voi tilata Eeva Airikaiselta puhelimitse 044 720 1111 ma – pe klo 9 – 12 ja 17 – 18. Materiaali on saatavissa myös kokouspaikalta.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan on mahdollista käyttää asiamiestä vuosikokouksessa. Varsinainen jäsen saa käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on oltava yhdistyksen varsinainen jäsen ja hänen on esitettävä päivätty valtakirja. Valtuutus koskee yhtä kokousta eikä valtakirjaa voi siirtää. Asiamiehellä voi olla vain yksi valtakirja.

Matkat korvataan halvinta matkustustapaa käyttäen jälkikäteen varsinaisille jäsenille 20 € ylittävältä osalta. Lähetä matkalasku täytettynä kustannuksista tositteineen sekä tilinumero 23.4.2019 mennessä.
Matkalaskulomakkeet saat vuosikokouksessa toimistosihteeriltä.

Tervetuloa

Hallitus

Esityslista

ESITYSLISTA
 
1.    Kokouksen avaus
2.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3.    Todetaan läsnä olevat
4.    Valitaan kokousvirkailijat
4.1 ääntenlaskijat, 2 + 1
4.2 kokouksen puheenjohtaja
4.3 kokouksen sihteeri
4.4 pöytäkirjan tarkastajat, vähintään 2 henkilöä
5.    Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
6.    Käsitellään hallituksen laatima yhdistyksen vuosikertomus päättyvältä tilikaudelta.
7.    Käsitellään päättyneen tilikauden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
8.    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tai muista toimenpiteistä, joihin toimintakertomus ja tilinpäätös antavat aihetta
9.    Vahvistetaan jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta
•    Hallitus esittää, että maksut säilyvät entisinä. Jäsenmaksu 19 €, kannatusjäsenmaksu 25 € ja yhteisöjäsenmaksu 50 €
10.    Vahvistetaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkiot sekä hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkiot
•    Hallitus ehdottaa, että palkkiot pysyvät samoina kuin v. 2018.
11.    Vahvistetaan
•    toimintasuunnitelma alkavalle vuosikokouksien väliselle toimintakaudelle
12.    Talousarvio alkaneelle tilivuodelle 2019
13.    Valitaan hallituksen puheenjohtaja alkavaksi toimintavuodeksi
Valitaan hallitukseen 3 varsinaista ja 3 varajäsentä. Valitaan kolme (3) hallituksen jäsentä erovuorossa olevien tilalle kahdeksi seuraavaksi vuosikokouksien väliseksi toimintavuodeksi. Erovuorossa ovat: Kaarina Haikara Vantaalta, Kaisa Penttilä Espoosta ja Mauno Sirviö Palokasta.
Hallituksessa jatkavat: Tarja Heikkilä Vantaalta, Terhi Laaksonen Nurmijärveltä ja Jannamari Puustjärvi Paimiosta.
14.    Valitaan kolme (3) varajäsentä hallitukseen vuosikokousten väliseksi  toimintavuodeksi ja päätetään heidän kutsumisjärjestyksestään kokoukseen estyneinä olevien hallituksen jäsenten tilalle
15.    Muut esille tulevat asiat
16.    Ilmoitusasiat
17.    Kokouksen päättäminen

Hallitus