Talousarvio 2019

Näkövammaiset Käsityöntekijät          
TALOUSARVIO 2019           
           
TUOTOT          
STEA -avustus, 53 445,00 €     
Näkövammaisten liiton avustus, 5 000,00 €     
Asiakas- ja osallistumismaksut (jäsenmaksut), 4 000,00 €
Muut tuotot (tarra-, adressi- ja kirjojen myyntitulot, 750,00 €
           
TUOTOT YHTEENSÄ     63 195,00 €     
           
KULUT          
HENKILÖSTÖKULUT          
Palkat 20 600,00 €    .
Palkkiot 3 000,00 €   
Tuntipalkat 9 000,00 €   
Eläkekulut 5 750,00 €     
Lakisääteiset henkilösivukulut 1 600,00 €    
           
TOIMINTAKULUT          
Materiaalikulut (kurssi- ja koulutusmateriaalit) 200,00 €   
Asiakaskulut 500,00 €   
Vakuutukset (tapaturma- ja henkivakuutus) 380,00 €   
           
MUUT KULUT          
Toimitilavuokrat (Toimisto 335 € / kk) 4 020,00 €   
Ohjelmistokulut (lisenssimaksut) 150,00 €   
Puhelin- ja ICT-hankinnat 300,00 €     
Kalustohankinnat 150,00 €     
Matkakulut  4 000,00 €   
Taloushallintopalvelut (kirjanpito ja palkanlaskenta) 2 600,00 €   
Puhelin- ja toimistokulut 3 700,00 €   
Kokous- ja neuvottelukulut (tarjoilukulut) 1 300,00 €   
Markkinointi- ja julkaisukulut 945,00 €   
Viestintä- ja tiedotus kulut (jäsenkirje, pistekirjoitusmat.) 3 500,00 €   
ohjaajakoulutus 1 500,00 €   
           
KULUT YHTEENSÄ    63 195,00 €