Ta­lou­sar­vio vuo­del­le 2018

TALOUSARVIO vuodelle 2018

TUOTOT   
STEA  avustus 53 000,00 €  
Näkövammaisten Liiton avustus 2 500,00 € 
Asiakas- ja osallistumismaksut 4 200,00 € 
jäsenmaksut 4000,- kannatusjäsenmaksut 600,-
Muut tuotot 1 000,00 € ((tarra- adressi- ja kirjan myyntitulot)
  TUOTOT YHTEENSÄ 60 700,00 €  
    
KULUT   
HENKILÖSTÖKULUT   
Palkat 20 000,00 € sihteerin palkka 1600 x12 + 800 lomakorvaus
Palkkiot 3 000,00 € (pj. 200,- x 12, vpj. 50,- x 12)
kurssiohjaajien Tuntipalkat 8 960,00 € 
Eläkekulut 5 750,00 € 
Lakisääteiset henkilösivukulut 1 600,00 € 
    
TOIMINTAKULUT   
Materiaalikulut 400,00 € (kurssi- opetus- koulutusmateriaalit)
Asiakaskulut 500,00 € toimintaan osallistuvien tarjoilukulut kesäpäivät
Vakuutukset 380,00 € 
    
MUUT KULUT   
Toimitilavuokrat 3 700,00 € Toimisto 325 € / kk
Ohjelmistokulut 0,00 € atk-ohjelmistojen lisenssimaks. Sekä atk ohjel.
Puhelin- ja ICT-hankinnat 0,00 € 
Kalustohankinnat 0,00 € 
Matkakulut 5 000,00 € myös työntek majoitus, km korvaukse päivärahat
Taloushallintopalvelut 2 600,00 € kirjanpidon ja palkanlaskennan kulut
Puhelin- ja toimistokulut 3 700,00 € puh. internet, posti, kopio- tsto kulut
Kokous- ja neuvottelukulut 1 110,00 € kokoustarjoilukulut
Markkinointi- ja julkaisukulut 0,00 € käsityölehtisen tekemisen kulut, historiikin painatus
Viestintä- ja tiedotus kulut 3 000,00 € jäsenkirje, pistekirjoitus, logon suunnittelu,esite
 ohjaajakoulutus 1 000,00 €  käsityövastaavien koulutus, järjestely ja uusien  seurantalomakkeiden täyttäminen,
  ohjaajakoulutus: aihe.opetuksen pedagogiikka
   
KULUT YHTEENSÄ 60 700,00 €