Kut­su vuo­si­ko­kouk­seen 24.3.2018 ja esi­tys­lis­ta

Kutsu vuosikokoukseen 2018

Näkövammaiset Käsityöntekijät ry:n vuosikokous pidetään Helsingissä lauantaina 24.3.2018 klo 12.30 Pengersalissa, osoitteessa Pengerkatu 11 A.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kokouksessa valitaan yhdistyksen puheenjohtaja vuosikokousten väliseksi toimintavuodeksi ja 3 hallituksen varsinaista jäsentä kahdeksi toimintavuodeksi
sekä 3 varajäsentä toimintavuodeksi.
Erovuorossa ovat: Eija Jaakkola Tampereelta, Laila Rantanen-Timonen Pietarsaaresta ja Heikki Penttinen Raaseporista.
Hallituksessa jatkavat: Kaarina Haikara Vantaalta, Kaisa Penttilä Espoosta ja Mauno Sirviö Palokasta.
Ennen kokousta klo 12.00 julkaistaan yhdistyksen historiikki vuosilta 2007-2017. Kirjan kirjoittaja Martti Petäjäjärvi esittelee kirjoittamansa teoksen. Kirjaa voi ostaa kokouksessa. Kirjasta julkaistaan myös saavutettava versio.
Kahvitarjoilu on klo 11.30 alkaen. Kokousmateriaalit on luettavissa yhdistyksen kotisivulla www.kasityontekijat.fi tai ne voi tilata toimistosta haluamassaan muodossa. Puhelin 044 534 0042.
Parhaiten toimistosihteerin tavoittaa tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin
klo 9-15. Muina aikoina voi jättää viestin vastaajaan tai lähettää sähköpostia. Sähköposti: nakovammaiset(at)kasityontekijat.fi
Uusien sääntöjen mukaan nyt on mahdollisuus käyttää asiamiestä vuosikokouksessa. Varsinainen jäsen saa käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on oltava yhdistyksen varsinainen jäsen ja hänen on esitettävä päivätty valtakirja. Valtuutus koskee yhtä kokousta eikä valtakirjaa voi siirtää. Asiamiehellä voi olla vain yksi valtakirja.
Matkat korvataan halvinta matkustustapaa käyttäen jälkikäteen varsinaisille jäsenille 20 € ylittävältä osalta. Lähetä matkalasku täytettynä kustannuksista tositteineen sekä tilinumero 31.3.2018 mennessä.
Matkalaskulomakkeet saat vuosikokouksessa toimistosihteeriltä.
Tervetuloa
Hallitus

Esityslista

1. Kokouksen avaus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Todetaan läsnä olevat
3. Valitaan kokousvirkailijat
 ääntenlaskijat, 2 + 1
 kokouksen puheenjohtaja
 kokouksen sihteeri
 pöytäkirjan tarkastajat, vähintään 2 henkilöä
4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
5. Käsitellään hallituksen laatima yhdistyksen vuosikertomus päättyvältä tilikaudelta.
6. Käsitellään päättyneen tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tai muista toimenpiteistä, joihin toimintakertomus ja tilinpäätös antavat aihetta
8. Vahvistetaan jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus
• Hallitus esittää, että maksut säilyvät entisinä. Jäsenmaksu 19 €, kannatusjäsenmaksu 25 € ja yhteisöjäsenmaksu 50 €
9. Vahvistetaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkiot sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
• Hallitus ehdottaa, että palkkiot pysyvät samoina kuin vuonna 2017.
10. Vahvistetaan
• toimintasuunnitelma alkavalle vuosikokouksien väliselle toimintakaudelle
• talousarvio alkaneelle tilivuodelle 2018
11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja alkavaksi toimintavuodeksi
12. Valitaan hallitukseen 3 varsinaista ja 3 vara jäsentä. Valitaan kolme (3) hallituksen jäsentä erovuorossa olevien tilalle kahdeksi seuraavaksi vuosikokouksien väliseksi toimintavuodeksi. Erovuorossa ovat: Eija Jaakkola Tampereelta, Laila Rantanen-Timonen Pietarsaaresta ja Heikki Penttinen Raaseporista.
Hallituksessa jatkavat: Kaarina Haikara Vantaalta, Kaisa Penttilä Espoosta ja Mauno Sirviö Palokasta.

13. Valitaan kolme (3) varajäsentä hallitukseen vuosikokousten väliseksi toimintavuodeksi ja päätetään heidän kutsumisjärjestyksestään kokoukseen estyneinä olevien hallituksen jäsenten tilalle.
14. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet kahdeksi seuraavaksi vuosikokouksien väliseksi toimintavuodeksi.
15. Muut esille tulevat asiat
16. Ilmoitusasiat
17. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Hallitus