Ko­kous­koos­te, Hal­li­tuk­sen ko­kous 7.2.2019

Kokouskooste, Hallituksen kokous 7.2.2019

Kokouskooste
Hallituksen kokous 5/2018 - 2019       
Aika: 7.2.2019 klo 12.00
Paikka: Iiris-toimintakeskus, Erica, 5 krs.
 
Läsnä oli 4 varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä
 
Yhdistyksen rahatilanne
Hallitus sai tiedoksi taloustilanteen

Jäsenasiat
Jäsenasioiden käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen, joka on 7.3

Talousarvio vuodelle 2019

Hallitus päätti hyväksyä talousarvion työvaliokunnan esittämässä muodossa.

Toimintakertomus 2018

Käsiteltiin alustava kertomus.
Päätettiin, että hallituksen jäsenet lisäävät tai poistavat asioita. Lista toimitetaan sihteerille, joka lisää / poistaa toimintakertomukseen annetut korjaukset / lisäykset seuraavaan hallituksen kokoukseen mennessä.

Vuosikokous
Päätettiin pitää vuosikokous Tampereella 6.4.2019, Aleksis Kiven katu 30, Näkövammaisten kerhohuone.

Kokousmateriaali toimitetaan vastaanottajalle pyydettäessä

NKL / Näkövammaiset Käsityöntekijät ry / Käsityötoimikunta

Päätettiin tehdä esitys liiton hallitukselle määrävälein kokoontuvasta käsityötoimikunnasta. Toimikunnan tarkoitus on keskustella materiaalin toimituksesta näkövammaisille käsityöntekijöille ja myös muista ajankohtaisista asioista.

Yhteinen palaveri HUN ry / Näkövammaiset Käsityöntekijät ry
Aiheena on materiaalin hankinta käsityöläisille ja harrastelijoille.
 
Kesäpäivät 2019
Hallitus hyväksyi työvaliokunnan esityksen. Kesäpäiviä ei pidetä v. 2019
   
Kesäpäivät tulevaisuudessa

Hallitus hyväksyi työvaliokunnan esityksen. Kesäpäivät pidetään joka toinen vuosi. Seuraavat kesäpäivät v. 2020.

Annansilmät-Aitan 100-vuotisjuhlat
Hallitus päätti, että v. 2019 kesäpäivien sijaan keskitytään Aitan 100-vuotisjuhliin työnäytöksillä ja osallistumalla järjestettäviin tapahtumiin.

Ohjaajakoulutus
Päätettiin järjestää käsityöohjaajakoulutus syksyllä 2019 (alustava aika 31.8 tai 7.9). Luennoitsijaksi pyydetään Riitta Lahtinen.

Muut asiat
Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
Työvaliokunta laatii toimintasuunnitelman esitettäväksi seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Toimikuntien kokoontumiset ja muistiot
Todettiin, että jotkut toimikunnat ovat toimineet huonosti. Siihen saadaan korjaus valmistamalla toimenkuvat toimikuntiin.
   
Kruunupuiston kuntoutuslaitos
Päätettiin, että Etelä-Savon alueyhdistyksen käsityövastaava hoitaa ohjaajan Kruunupuistoon ohjaamaan ”minikurssin” näkövammaisille kuntoutujille. Päätettiin, että Näkövammaiset Käsityöntekijät maksaa ohjaajan palkkion ja matkakulut.

Suuri käsityöpäivä Vantaan Ruusupaviljongilla
Päätettiin osallistua suureen käsityöpäivään Vantaan Ruusupaviljongilla. Käsityöyhdistys osallistuu pitämällä yhden käsityöpäivistään hoitamalla 8 tuntia.

Kirjeet ja ilmoitusasiat
STEAlle tehty selvitys v. 2017 kesäpäivien kuluista

Haimme STEAlta avustusta 60 000 €, saimme 53 445 €.