Ko­kous­koos­te

15.11 hallituksen kokous

KOKOUSKOOSTE
Hallituksen kokous 4/2018            
Aika: 15.11.2018 klo 14.00
Paikka: Iiris-toimintakeskus, Annan kammari 5 krs.

Läsnä olivat varsinaisista jäsenistä 6 ja yksi varajäsen.
 
Yhdistyksen rahatilanne
Hallitus sai tiedoksi taloustilanteen

Jäsenasiat
Kuultiin sihteerin esittämänä jäsenasiat
Hyväksyttiin uudet jäsenet, Annettiin tiedoksi eronneet ja kuolleet jäsenet. Eronneiden ja kuolleiden jäsenten yhteystiedot poistetaan rekisteristä. Jäsenten määrä: varsinaiset jäsenet 220, kannatusjäsenet 14,
yhteisöjäsenet 3.
    
Yhdistyksen esitteen painatus
Päätös: tilataan 500 kpl yhdistyksen esitteitä. 

Hallituksen suunnittelupalaveri vuoden 2019 asioista.

Mukana kaikki hallituksen varsinaiset ja varajäsenet.
Päätettiin pitää suunnittelupalaveri 24.1.2019 Vantaan paikallisyhdistyksen toimitiloissa Ruusupaviljongissa.

Vuoden 2019 kesäpäivät
Päätös: perustettiin työryhmä valmistelemaan vuoden 2019 kesäpäiviä. Kesäpäivät järjestetään perinteiseen tapaan viikkoa ennen juhannusta.

Annansilmät-Aitan 100-vuotisjuhla
Päätös: Yhdistys osallistuu Aitan 100-vuotisjuhlaan työnäytöksillä ja muilla juhlaan meille sopivilla keinoilla.

Käsityövastaavien tapaaminen

Käsityövastaavien tapaaminen toteutetaan kesäpäivien yhteydessä.

Muut asiat
Harjantekijät kokoontuivat 11.10 Iiriksessä. Aiheena oli harjapuiden saanti ja niiden laatu. Ryhmän vetäjänä Mauno Sirviö.

NKL 90-vuotisjuhla, palaute yhdistyksen osallistumisesta.
Palaute on ollut positiivista ja työpajat herättivät suurta kiinnostusta. Yhdistys osallistui juhliin työnäytöksillä. Mainittakoon että URA- käsillä oli mukana järjestämässä pöytiä sekä avustamassa työnäytöksen työntekijöitä ja yleistavustajana.
   
HUN / Käsityöyhdistys / Materiaalitoimitukset
Päätös: laaditaan lausuma esitettäväksi HUN:n syyskokouksessa. Kirjeessä Näkövammaiset Käsityöntekijät ry tuo esiin 15.11 hallituksen päätöksen antaa tukensa Annansilmät-Aitan toiminnalle ja olla edelleen Aitan toiminnan tulevaisuuden suunnittelussa sekä mukana kehittämässä sitä.

Kirjeet ja ilmoitusasiat
Sadan tarran (100) kirjeitä on valmiina toimistossa. Niitä voi tilata puhelimitse tai sähköpostilla.
Kotisivuille lisätyt käsityöohjeet ja tiedot materiaaleista valmistuneet